مرز سکوت و صدا
نمای شهر طراح، ساخت و مجری صفر تا صد انواع نما و درب و پنجره آلومینیومی
English
سرامیک نما

سرامیک نما

درباره محصول :

ويژگي هاي اصلي مواد مشخصات پروفيل ها Al 6063 T4

وزن مخصوص : 32.700Kg/m

ضريب انبساط حرارتي از 20-100 0c : 23.6×10-6K-1

مدول الاستيسيته : 69.500N/mm²

ضريب پواسان : 0.33

مقاومت کششي : 215N/mm

مقاومت برشي : 140N/mm²

تنش (RP 0.2%): 160N/mm

کشيدگي (L0-mm) : 12%

کشيدگي (L50-mm) : 14%

سختي برينل : 70

سرامیک نما